• Wiraże przedsiębiorczości
  • Za czy przeciw – jednoosobowa działalność gospodarcza

    tool-384740_1920

    Gdy pewnego dnia stwierdzasz „chcę mieć firmę” w domyśle jest to najczęściej tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. Czy jako kandydat na przedsiębiorcę zastanawiałeś się nad wyborem formy prawnej przedsiębiorstwa? Podejmowałeś refleksję nad wadami i zaletami jednoosobowej działalności? Myślałeś o założeniu spółki? Warto spojrzeć krytycznie na jednoosobową działalność gospodarczą. Zalety są dość oczywiste i dobrze znane. Gorzej […]