Skąd Kościół ma pieniądze

skad_kosciol_ma_pieniadze

Kościół ma pieniądze -fakt.

Kościół potrzebuje pieniędzy – fakt (chociaż chyba nie dla wszystkich oczywisty).

Skąd Kościół ma pieniądze? – tyle odpowiedzi, ilu adwersarzy. Jednak najczęściej mających niewiele wspólnego z rzeczywistością.

 

Trochę podstaw (prawnych)

Postawą prawną kościelnego prawa majątkowego jest z jednej strony Kodeks Prawa Kanonicznego, z drugiej zaś ustawy państwowe. O ile Kodeks Prawa Kanonicznego jest oczywistą rzeczą, o tyle ustawy państwowe chyba trochę mniej. Jednak Kościół funkcjonuje w realiach danego państwa i musi przestrzegać obowiązujących regulacji prawnych. Na gruncie polskiego prawa takimi ustawami będą w szczególności:

– Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej

– Konkordat z dnia 28 czerwca 1993 roku

Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje następujące źródła majątku kościelnego:

– ofiary wiernych

– subwencje

– majątek własny Kościoła

Niby proste. A jednak budzi to bardzo dużo skrajnych opinii. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że tak jak pisałam wcześniej, brakuje wiedzy. Dodatkowo, jako społeczeństwo nie chcemy i nie potrafimy mówić o pieniądzach. To dla nas temat tabu.

 

Nie tylko Kodeks

Kodeks Prawa Kanonicznego to najważniejsza akt prawa kościelnego. Nie znaczy to jednak, że jedyny. Dlatego też mówimy o tzw. pozakodeksowych źródłach finansowania Kościoła. O czym mowa? Możemy wskazać przykładowo:

– pożyczki, kredyty

– dochody z działalności gospodarczej podejmowanej przez Kościelne osoby prawne

– dzierżawy

– zwolnienia z opłat podatkowych (pozycja budząca najwięcej emocji).

 

Czy Kościół ma prawo posiadać majątek?

Kościół funkcjonuje „tu i teraz”. W takiej samej rzeczywistości jak każdy z nas. Realizuje swoje cele i zadania. Podejmuje szereg inicjatyw. A to wszystko – nie oszukujmy się – wymaga pieniędzy.

Kościół ma wrodzone prawo do posiadania majątku. Co to znaczy? Sobór Watykański II wskazał, że misja Kościoła ma charakter religijny, ale realizowana jest w warunkach i przy pomocy środków ziemskich. Kościół nie mógłby osiągać celów bez środków finansowych (porównaj: Konstytucja Dogmatyczna o Kościele). Skoro zatem Kościół jest społecznością zorganizowaną, działającą w świecie, to nie ulega żadnej wątpliwości, że potrzebuje takich środków jakimi posłuje się świat. Dlatego prawo Kościoła do posiadania dóbr jest prawem wrodzonym, czyli wynikającym z samej jego natury (porównaj: S. Dubiel, Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych).

 

Dziękuję, że przeczytałeś do końca. Jeżeli masz (a pewnie masz) swoje zdanie w tym temacie – zapraszam do dyskusji.

9 Comment

 1. Interesujący wpis:) Ja jednak nie wnikam, to skad kościół bierze pieniądze. Jestem osobą wierzącą i praktykującą, ale do kościoła chodzę, kiedy mam czas.

 2. Ciekawy wpis. 🙂

  1. Dziękuję. 🙂

 3. A na jakiej podstawie kościół ma utworzony fundusz alimentacyjny?

  1. Zapytam najpierw o źródło informacji – skąd wiesz, że ma?

 4. wow! nie wiedziałam, że Kościelna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą! Czy taką osobą jest np ksiądz?

  1. Nie. Kościelną osobą prawną jest np. parafia, diecezja. Posiadają one osobowość prawną i mogą być podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Ksiądz może reprezentować kościelną osobę prawną.

 5. No to by w sumie trochę wyjaśniało o.O. Jakieś środki sa im na pewno potrzebne, czasami mam aby wrażenie że jest ich za dużo 🙂

 6. Interesujący wpis 🙂

Dodaj komentarz