O mnie

Magdalena Wojdała 

 

Witam Cię na moim blogu.

Po ukończeniu w 2008 roku studiów z zakresu prawa i prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stałe zamieszkałam w Krakowie. W Lublinie jednak zostawiłam tę część siebie, która odpowiedzialna była (i nadal jest) za realizację moich celów naukowych. I tak w Lublinie ukończyłam studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego. Początkowo aby sprostać wymaganiom stawianym doktorantom, potem z autentycznej pasji, chęci dzielenia się wiedzą i potrzeby poznania innych punktów widzenia – brałam udział w konferencjach naukowych, tak krajowych i jak i międzynarodowych. Jestem autorką ponad 60 artykułów tak naukowych, jak i popularyzatorskich oraz współautorką monografii nt. stwierdzeń nieważności małżeństwa.

W Krakowie natomiast wykorzystywałam wiedzę oraz doświadczenie z pracy w sądzie biskupim, pracując z kancelarii PDB Legal. Uzyskałam wpis na listę adwokatów kościelnych.

W 2012 roku otworzyłam pierwszą w Krakowie Kancelarię Kanonistyczną, gdzie świadczę specjalistyczne usługi w zakresie stwierdzeń nieważności małżeństwa. Pomagam ludziom chcącym uzyskać orzeczenie nieważności swojego, a doświadczenie pracy w sądzie biskupi bardzo to ułatwia.

Rozmawiając z ludźmi dostrzegłam jeszcze jeden problem – brak wiedzy nt. sukcesji gospodarczej. Zagadnienie to, podobnie jak procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, owiane są wieloma tematami tabu. Dlatego wraz z zespołem opracowałam autorski program Szkoły Sukcesji Gospodarczej, gdzie przekazujemy interdyscyplinarną wiedzę z tego zakresu oraz przeprowadzamy przedsiębiorstwa przez proces sukcesji.

A ponieważ z Krakowa do Lublina jest 300 km, a przez znaczną część roku akademickiego panują niezbyt dobre warunki do jazdy (a punktualność jest ważna i na uczelni, i w kancelarii) biorę udział w amatorskich rajdach samochodowych. Chciałabym być drugą kobietą, która ukończy Rajd Dakar.

Zapraszam Cię do mojego świata.